A continuación deixamos o link ao documento referido ás axudas para aqueles usuarios do comedor escolar aos que este lle era gratis ou pagaban 1€ ao día.

Axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19

"Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos poderán solicitar que o equipo directivo do centro educativo en que se escolarizan as/os súas/seus fillas/os colaboren na formalización da solicitude. Para estes efectos, os centros con comedor escolar habilitarán un horario especifico que anunciarán ás familias.

Alternativamente, para o suposto de que non sexa posible obter mecanismos de identificación (FNMT ou Chave365), arbitrarase un sistema de captura das solicitudes nos centros educativos con identificación do solicitante a través de medios electrónicos ou telefónicos. Esta posibilidade anunciarase a través do portal educativo e dos portais dos centros educativos."

A continuación póñovos algúns links que imos atopando pola rede e que vos poden ser de interese para estes días na casa:

Museos con visitas virtuais: http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/museos-visitas-virtuales-seleccion-mejores/

Materiais gratuitos da editorial La Calesa: http://www.lacalesa.es

Educlan 3-5 anos: http://www.rtve.es/infantil/series/ecuclan-3-5-anos/

 

Iremos editando este artigo a medida que vaiamos atopando máis. 

Redes Sociais

Share This