FARM ANIMALS. . REVIEW

LET´S WATCH THIS VIDEO TO REMEMBER THE MAIN FARM ANIMALS!!

Ler máis: 2ND GRADE. FARM ANIMALS REVIEW. UNIT 5 REPASO.

TOTALLY CULTURE

LET´S WATCH THE FOLLOWING VIDEO TO IDENTIFY THE DIFFERENT MUSIC GENRES OR KINDS.

Ler máis: 5TH GRADE. UNIT 5. PART 3. TOTALLY CULTURE.

HOW TO MAKE A CARTOON

LOOK AT THIS VIDEO ABOUT HOW TO MAKE A CARTOON.

Ler máis: 4TH GRADE. UNIT 5 . PART 3.

AT THE WILDLIFE PARK

LET´S VISIT A WILDLIFE PARK!!! WATCH THE FOLLOWING VIDEO AND THE DO THE ACTIVITIES!!!

Ler máis: 3RD GRADE. UNIT 5 . PART 2 . THE WILDLIFE PARK

TRAS VER ESTE VIDEO DEBEDES LER O CADRO DA PÁXINA 51 DO CLASS BOOK PARA TER CLARO COMO USAR "COULD " E "COULDN´T" PARA FALAR DE COUSAS QUE SABÍAMOS/ PODÍAMOS OU NON SABÍAMOS/PODÍAMOS  FACER NO PASADO.

Ler máis: 5TH GRADE. COULD AND COULDN´T/ PAST TENSE REGULAR VERBS. UNIT 5. PART 2 . REVIEW OF UNIT 4.

COMECEMOS POR VER ESTE VIDEO NO QUE SE NOS EXPLICAN OS DEMOSTRATIVOS THIS, THAT , THESE E THOSE.

Ler máis: 4th GRADE. THIS/THAT/ THESE /THOSE. UNIT 5. PART 2.

Redes Sociais

Share This