4th GRADE. THIS/THAT/ THESE /THOSE. UNIT 5. PART 2.

COMECEMOS POR VER ESTE VIDEO NO QUE SE NOS EXPLICAN OS DEMOSTRATIVOS THIS, THAT , THESE E THOSE.

 

EN RESUMO:

THIS........ÚSASE CON EN SINGULAR E PARA FALAR DE COUSAS QUE TEMOS CERCA.  SINGULAR AND NEAR.

SERÍA UN POUCO O EQUIVALENTE A "ESTE" OU "ESTA" EN GALEGO.

THESE....... ÚSASE CON PLURAL E PARA FALAR DE COUSAS CERCANAS. PLURAL AND NEAR.

É O PLURAL DE THIS,POR TANTO SERÍA O EQUIVALENTE A "ESTES" OU "ESTAS" EN GALEGO.

THAT.....ÚSASE CON SINGULAR E PARA FALAR DE COUSAS QUE TEMOS AFASTADAS. SINGULAR AND FAR.

SERÍA O EQUIVALENTE A " ESE", "ESA", " AQUEL" OU "AQUELA" EN GALEGO.

THOSE........ÚSASE CON PLURAL E PARA FALAR DE COUSAS QUE TEMOS AFASTADAS. PLURAL AND FAR

É O PLURAL DE THAT POR TANTO SERÍA O EQUIVALENTE A "ESES". "ESAS", "AQUELES", "AQUELAS"

READING

LEREMOS O CONTO DAS PÁXINAS 52 E 53 DO CLASS  BOOK, A SER POSIBLE LEREMOS EN VOZ ALTA PARA PRESTAR ATENCIÓN Á NOSA PRONUNCIA E ENTONACIÓN. FIXÉMONOS BEN NO SIGNIFICADO GLOBAL DA HISTORIA E NON PASA NADA SE HAI ALHUNHA PALABRA ESPECÍFICA QUE NON SABEDES. PRACTICAREMOS O QUE SE CHAMA "SCANNING READING" QUE CONSISTE EN ENTENDER O ARGUMENTO XERAL DA HISTORIA. ISO SÍ, MENTRES LEDES FIXÁDEVOS NO DEMOSTRATIVOS "THIS, THAT, THESE E THOSE" EN COMO SE USAN E NAS 6 PALABRAS QUE SE VOSPRESENTAN NOVAS NA HISTORIA, SE ALGUNHA NON A SABEDES PODEDES BUSCALA NUN DICCIONARIO BILINGÜE PERO CREO QUE TODAS VOSA SON XA FAMILIARES.

IREMOS AGORA AO NOSO ACTIVITY BOOK E FAREMOS AS PÁXINAS 43, 44 (2 E 3)  E  A PÁXINA 77.

SEI QUE NOS SALTAMOS AS PÁXINAS 42 E 43, PERO O MATERIAL DIXITAL PAAR EXPLICAR O USO GRAMATICAL DE  "WANT TO" NON É MOI ABUNDANTE, ASÍ QUE BUSCAREI O MELLOR MODO DE EXPLICÁRVOLO DURANTE ESTA SEMANA E TRABALLARÉMOLO A VINDEIRA SEMANA.

 

Redes Sociais

Share This